Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Linnen & Lavendel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Linnen & Lavendel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt bij het plaatsen van een bestelling en/of bij het aanmelden voor de Nieuwsbrief.
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het volgende doel:

  • Het verwerken van uw bestelling(en);
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om de bestelde goederen en/of diensten bij u af te leveren;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren (bijv. bij onduidelijkheid van uw bestelling of onverwachte problemen met het door u gekozen product);
  • Het verzenden van onze Nieuwsbrief (alleen met uw instemming);
  • Voor het doen van belastingaangifte, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw gegevens noodzakelijkerwijs met de volgende derde partijen:

  • MijnWebwinkel om uw order te kunnen verwerken.
  • PostNL om een frankeerlabel te genereren, zodat uw pakket adequaat kan worden bezorgd.
  • DPD om een frankeerlabel te genereren, zodat uw pakket adequaat kan worden bezorgd.
  • Google Analytics: om het bezoekgedrag op onze website te bekijken.

Linnen & Lavendel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Linnen & Lavendel gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren door het (anonieme) surfgedrag op de website te bekijken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Indien u geen toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies, worden uw gegevens door het MijnWebwinkel platform geanonimiseerd en kunnen dan niet meer herleid worden naar uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Linnen & Lavendel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij zijn door de Belastingdienst echter verplicht om uw gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Dit houdt in dat uw gegevens zullen worden verwijderd per 1 januari van het jaar volgend op de 7 jaar ná het plaatsen van uw bestelling.
Voorbeeld: U plaatst een bestelling op 4 oktober 2010. Uw gegevens dienen minimaal 7 jaar bewaard te worden, dus tot 4 oktober 2017. Uw gegevens worden vervolgens op 1 januari 2018 verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linnen & Lavendel en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, in een computerbestand (bijv. Word of Excel) naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website, of via het emailadres zoals vermeld op de orderbevestiging (indien van toepassing). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, hebben wij het recht u te vragen zich te legitimeren. Wij zullen zsm, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek. Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Linnen & Lavendel neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor vragen omtrent deze verwerking, neem dan contact met ons op via de contactpagina van de webwinkel.

Recht
Op deze Privacy Verklaring is het Nederlands Recht van toepassing.

Gegevens
Linnen & Lavendel
M. Meijer
Bellamystraat 20-3
1053 BL  Amsterdam
KvK 51633264
www.linnenenlavendel.nl

© 2010 - 2024 Linnen & Lavendel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel